Preke


Oor 5000 Gratis Bybel Preke

Klank

Klank Preke Open

Video

Video Preke Open

Teks

Title Open

Uitgewys

Uitgewyste Sprekers Open

Winkel

Bybel Winkel Open

Gratis Klank Video en Teks Preke

Christen Preke is op hierdie webwerf beskikbaar sodat u daarna kan luister. Mag die Here u seen deur die preke op die site. Hierdie is 'n Christen site en dus probeer ons graag net preke gebruik wat bybels is sodat die wat weergebore is met vrymoedigheid daarna kan luister. Daar is duisende preke op hierdie web werf wat u verniet kan luister, kyk, of lees. Dit is om rede daar teks preke, video preke en teks preke op hierdie wef werf is. Daar is ook baie ander material wat u kan lees as u wil. Mag die Here u seen deur die werf . Bid asseblief vir die preke op die web werf omdat dit baie belangrik vir ons is dat hierdie nie net 'n werk van mense sal wees nie maar 'n werk van God. As u enige preke vind wat nie Bybels is nie dan stuur ons asseblief 'n epos om ons daarvan te vertel. Jesus is God . Jesus is die lewe en die enigste weg. Hierdie Web Werf gaan oor Jesus alleen . Mag sy naam om hoog gehou woord. Mag die Seun van God wat gesterwe het siele wen deur die boodskappe en preke op die web werf. Mag Christene Groeie in hul geloof en Bybel Kennis deur die eenvoudige Preek Web Werf. Mag al die glorie na Jesus Christus Gaan. Jesus Christus is ons Heer en heiland. Die Bybel is ons padkaard omdat dit die woord van God is. Die Here is ons Herder en mag hy deur die Preke op die web werf ons ly. Daar is ook baie ander Media soos Gedigte op die Web Werf Hier is 'n voorbeeld. Gedig Adam het die vrug geeet