Coollogo Com 41411451

Die Gebedslklub-storie:

Ek is ‘n sendeling. Hierdie is ‘n tuiste tot die heerlikheid van my Here en Redder, Jesus Christus (God die Seun). Jare gelede het ek en ‘n vriend (Bybelskool studente) begin bid oor die stigting van ‘n gebedsklub. Ons was oormoeg van mense oral wat nuusbriewe kry om te bid, maar steeds baie min bid. As ons ‘n gebedsklub sou begin wou ons kwaliteit hê, nie kwantiteit nie. Ons wou gebeds verhoudinge bou met jonk en oud. Ons het baie ywer maar min wysheid gehad, tog was God genadig. Ons het begin bid dat God ons sou lei na gebedsmense wat sou bid vir andere en vir ons. Ons het in die geheim gevas en God en ons openlik geseën (soos Hy beloof).

 

 Dikwels op Saterdae het ons soms honderde myle gery om gebedsstryders te vind. God het ons na wonderlike mense gelei wat ‘n heilige lewe deur Jesus Christus leef en ure per dag bid. Hulle bid nie soos die Fariseers (i.e. ydele herhalings – ydel: sonder om werklik te bedoel wat jy bid) nie, hulle ken oorlogvoering. Ons het ‘n nuusbrief begin. Ons het dit net na ‘n paar mense uitgestuur (± 30). Ons was baie versigtig dat die nuusbrief nie ‘junkmail’ word nie. Ons het die mense gebel en vir hulle geksryf en in der waarheid vir hulle gesê dat “as ons die keuse gehad het tussen al die goud in Afrika en een heilige se gebede sou ons daardie gebede kies.”, God het die nuusbrief gebruik op ‘n kragtige manier. Mense wat in die verlede kragtig deur God gebruik was maar wat hul vuur verloor het, het dit terug gekry – prys die Here!

Baie van die gebede in die nuusbrief is op ‘n magtige manier beantwoord. Die volgende is een voorbeeld: Op ‘n plaas in Afrika was daar ‘n man wat hulle Boesman genoem het (hy’t ‘n paar jaar gelede gesterf). Hy was gereeld dronk, maar het die plaas kerkdienste bygewoon. Hy het gereeld dronk daar opgedaag. Een prediker het van die kansel uitgeroep, “As jy nie berou toon en bekeer nie sal jy jou oë eendag in die hel oopmaak.” Boesman se dronkmans stem het vanaf die agterste banke uitgeroep: “Hallelujah”. Hy was duidelik nie by sy positiewe nie. Vir jare het mense probeer om vir Boesman sy diepe nood na verlossing uit te wys, maar sonder sukses. Ek het self met hom gepraat. Hy was oud (laat 80tigs) en so hard soos ‘n ongeslypte diamant. Toe kry ek ‘n gedagte- “ONS HET PROBEER OM MET HOM TE PRAAT, NOU IS DIT TYD OM MET GOD TE PRAAT”. Mense het al vir hom gebid, maar nie intensiewe, gekoördineerde strydende gebed nie. Ek het toe ‘n versoek geplaas in die Gebedsklub Nuusbrief en God se weermag gevra om op hul knieë te gaan. Hulle het! ‘n Paar weke later het Boesman onder sonde besef gekom en met Jesus ontmoet. Hy was ‘n nuwe mens. Skielik het hy vrede in sy oë gehad. Sy drinkery het gestaak. Hy het gesê hy weet nie hoe hy so dwaas kon wees om vir so baie jare so baie geld op drank, te mors nie. God het die onmoontlike gedoen.

 

God het vir my en my vriend bedieninge in verskillende dele van Suid-Afrika gegee. Ek het gepreek en getuig (met God se blywende vrug) in verskeie kontinente en lande. Ek het begin bid vir ‘n gebedsklub INTERNET tuiste. Weereens wou ek nie hê dit moet vol inhoud en mense wees terwyl daar min geestelik gebeur nie. Ek het daagliks begin bid tot die Here vir wonderwerke. Ek het min geld gehad maar wou hê die tuiste moes professioneel wees. God het die geld voorsien op wonderbaarlike wyse en my gelei na goedhartige Christen web ontwerpers, met opofferende gesindheid, wat dit vir ons ontwerp het. Ek het begin om die Here aan te roep vir 10 000 Engelse MP3 preke, 5000 in Afrikaans, en 500 elk in verskillende tale; oor redding, geestelike groei en verskeie ander onderwerpe. Ek het die Here gevra vir traktaatjies, 10 000 gedigte 10 000 fotos, 10 000 blad musiek en baie meer. Ek vir wysheid gebid in die beplanning van die tuiste en vir mense wat kon help met die tegniese sy, die ‘baie belangrike ‘donkiewerk’ en die toerusting. Ons wou hê dat God moes doen bo wat ons kon dink of vra en Hy het begin.

 

Weereens is ons versigtig oor die kwaliteit. Ek het byvoorbeeld ure spandeer om deur een ou digbundel te gaan met honderde Christen gedigte en slegs 4 gekies. Ek begeer dat elke gedig uit God se hart moes wees, selfs al is daar uiteindelik 10 000. Die prayerclub.net her verskeie afdelings met inhoud, te veel om op te noem in hierdie kort oorsig. Hierdie tuiste gaan nie oor my of enige iemand nie, maar OOR JESUS CHRISTUS. Ons wil nie mense lei in reëls of snaakse ervarings nie, maar om die Gekruisigde persoonlik te ken. Ons verlang dat mense gebedsstryders sal word en vir die waarheid sal opstaan in ‘n tyd waarin kerkgangers weinig omgee of hulle die waarheid hoor of dit bewandel.  Hulle blyk meer besorg te wees oor ervarings, om vermaak te word en/of reëls maar is nie bereid om vir Jesus en Sy waarheid te sterf nie. Asseblief, kry uself reg met God, en begin om te bid vir hierdie tuiste.

Laaste op die agenda is Samuel Media. Ek het baie gebid dat Samuel Media gewillig sou wees om deel te neem aan hiedie tuiste. Samuel Media was vir meer as 13 jaar rondreisend besig om prediking van meestal Bybel gefundeerde konservatiewe predikers in SA op te neem. (Pedikers soos Keith Daniel, Danie Steyn, Willie Marais etc – manne wat die Woord van hoek tot kant daagliks bestudeer en ure in gebed en voorbereiding spandeer om God te soek voor elke preekbeurt). Samuel Media het oor die 6000 kragtige preke op rekenaar, preke wat baie lewens radikaal en blywend verander het. Ek het die hoof en stigter gekontak en hom gevra om daaroor te bid. Hy het onmiddelik gesê dat dit nie nodig sal wees nie want hy weet dat dit van die Here is. Sederdien het ons verskeie panele geskep om ons te help om die lering suiwer te hou. Hierdie panele help ons om die regte sprekers te kies en ons jongeres te waarsku teen van hulle wat nie goed mag wees vir die tuiste nie. Ons besef dat in ons ywer ons soms die wysheid kort en soek dus raad by baie Godsmanne en vroue. Ons maak steeds soms foute, maar arbei hard in ons keuses om so min as moontlik te maak! Ons het baie Goddelike predikers van verskillende denominasies al gebel en toestemming gevra vir die aflaai en gebruik van hulle preke en ander materiaal. Ons dank God vir hulle wat steeds die ‘vrylik het julle ontvang, vrylik moet julle gee’ beginsel uitleef met nederige harte!

DIE SAMUEL MEDIA STORIE:

 

Die SM storie: getuienis van die stigter. Dit het begin in 1994 by ‘n Maart konvensie. Terwyl ek het na een van die boodskappe geluister het, het God tot my hart gespreek. Daardie aand laat, onder die oortuiging van my sonde, het die Here Jesus Christus (in Sy genade) my sonde vergewe en my siel gered. Nie lank daarna nie het ek gebid en die Here vertel dat ek nie slegs gered wou wees nie, maar wou weet waar ek inpas in Sy liggaam! Terwyl ek die Skrif bestudeer en God soek vir ‘n antwoord, het ek gevoel dat God my die leemte sou wys wat Hy wou hê ek moes vul. Onderwyl op reis na ‘n konferensie, het ek en ‘n vriend gesels oor die werk van God en roeping. Tydens daardie konferensie in 1995 het God my gewys wat die leemte is wat gevul moes word. Dit was die opname van prediking.

 

Daarna tot en met 1996 het die Here my voorberei en met my gepraat deur die Woord en ‘n boek, “Rees Howells, Intercessor (Voorbidder)” deur N. C. Grubb, wat my die LEWE VAN GEBED EN GELOOF wat moontlik is deur Christus, getoon. Die Here het my gelei om my voltydse werk as skrynwerker te los en as medewerker van die Here aan te sluit deur preke op te neem en te help met die klank by kampe/uitreike waar ek geglo het die Bybel verkondig word (Kragtig en sonder kompromie). In die jare wat gevolg het het ek ‘n lywige biblioteek van boodskappe oor verskillende onderwerpe opgeneem.

 

God in Sy Genade het my paaie laat kruis met mense in die klank-industrie wat my touwys gemaak het in die tegniese aspekte van die klank- bedryf. Ek het ‘n reuse probleem gesien in die swak kwaliteit van klank, opnames en aanbiedings dwarsoor Suid Afrika. Die Here het ons Sy beste gegee en daarom wou ek my beste vir Hom gee – sodat daar geen hindernis vir enige luisteraar sou wees agv swak opname en video kwaliteit nie.

 

In 1999 het die Here het op my hart gedruk om die bediening se naam te verander na Samuel Media Dienste. Deur hierdie jare het ek gepleit by die Here om my maniere te wys om die Christene te kon toerus. Ek het ook gebid dat die Here mense sou stuur om my te help om die bediening te bou tot die punt waar dit ‘n instrument in God se Hand kon wees om die behoeftes van baie mense aan te spreek. Ek het geweet ek kon dit nie alleen doen nie. Ek het ook geweet dat God my lewe op enige oomblik kon wegneem  en dan het ek iemand nodig wat die boodskappe verder kon versprei. Ek het gebid oor die Internet, maar het nie geweet hoe nie en het nie die middele gehad nie. Toe het  ‘n jongman my gekontak en aangebied om saam met my te werk om ‘n web tuiste te skep. Ek het onmiddelik geweet dat die God se wil was. Hy het my gevra om te bid maar ek het geantwoord dat ek reeds weet dat dit God se wil is. En so het ‘n nuwe pad begin wat God reeds keer op keer bevestig het dat dit van Hom is. (Die jongman is onder die Gesag van ‘n ander sending en is nie ‘n lid van Samuel Media nie. S.M. doen die oorsig van die finansies, bv om die donasies vir hierdie nederige tuiste te behartig. Ons waardeer grootliks hulle wat gehelp het om dit moontlik te maak deur gebed, ure van vrywillige werk en goedhartige finansiële bydraes, waarsonder ons nie alles sou kon bereik het nie. Die jongman het gehelp met die beplanning, gebed  en samestelling van die tuiste en het ‘n gelyke sê in alles wat daarin gebeur. Dit is lieflik om saam te werk en ons het nog nooit vasgesit nie! Een vir  Jesus, een vir Waarheid, een in Christus! Om suksesvol te wees is wonderlik, maar om getrou te wees is oneindig belangriker. Asseblief, bid vir hierdie tuiste. Luister na die boodskappe en versprei hulle ver en wyd.

 

Ons wil graag vrywilligers regoor die wêreld bedank wat ons gehelp het op so baie maniere om hierdie tuiste moontlik te maak.

Doasiethree