Openb 12 Die Rooi draak Gerrie Ploos van Amstel.

Preke - Gerrie Ploos van Amstel
Loading the player...
Gerrie Ploos van Amstel - Heelwat preke van Gerrie Ploos van Amstel is beskikbaar vir u geestelike opbou. As u na hierdie spesifieke preek wil luister is dit beskikbaar op ons web adres: www.gebedsklub.net. Ons het 'n hele aantal ander sprekers wie se preke ook na geluister kan word. Ons nooi u uit om elke preek te benut. Dit is gratis verkrygbaar en sal u ryklik seën. Ons lê ons daarop toe om suiwer Skrif gefundeerde boodskappe tot u beskikking te stel.
Listen Count : 4364
Preek : Openb 12 Die Rooi draak Gerrie Ploos van Amstel.
Gee Kommentaar Onder !