Gerrie Ploos van Amstel

1376082692

Ds Gerrie Ploos van Amstel Gebore in Witbank. Weergebore 12 Julie 1976. Getroud met Rika(Grove). Het twee getroude kinders ‘n dogter en ‘n seun. Naskool het ek as elekstrisiën gekwalifiseer by YSKOR Pretoria. Het gestudeer by Glenvar Bybelkolege en Seminarie van die EG Kerk. Bedien die volgende gemeentes: Potgietersrus, Phalaborwa, Boksburg en is tans in Vryheid Kwazulu Natal

.

Klank

Preke

Openbring Die regterstoel Bemoediging Gerrie Ploos van Amstel 2809
Openbaring 20 Die wittroon oordeel Gerrie Ploos van Amstel. 2963
Open 20 Die duisendjarige vrederyk Gerrie Ploos van Amstel. 2883
Die Hemel Gerrie Ploos van Amstel. 2868
Openb 1 Sewe Briewe uit d hart v God Gerrie Ploos van Amstel 2662
Die goue kandelaar Gerrie Ploos van Amstel. 2993
Tekens v d Tyd Gerrie Ploos van Amstel. 2888
Openb 2 Efese gemeente met verlore liefde Gerrie Ploos van Amstel 2982
Die tafel met die toonbrode Gerrie Ploos van Amstel 3304
Die reukaltaar Gerrie Ploos van Amstel. 4800
Openb 2 Smirna die vervolgde kerk Gerrie Ploos van Amstel 2906
Openb 2 Pergamus Kompromie Gerrie Ploos van Amstel. 3098
Die voorhangsels Gerrie Ploos van Amstel 3063
Ds Gerrie Pva Thiatire Die Afvallige Kerk. Gerrie Ploos van Amstel 5421
Die ark en die allerheiligste Gerrie Ploos van Amstel 4868
Openbaring 3 Sardis die dooie kerk Gerrie Ploos van Amstel 3052
Openb 3 Brief ann Filadelfia Gerrie Ploos van Amstel. 2716
Openb 3 Brief ann Filadelfia Gerrie Ploos van Amstel. 2726
Aanslag op die Bybel van Buite Gerrie Ploos van Amstel 2944
Abigail verstandige bruid Gerrie Ploos van Amstel. 3006