Loader70

 

BOODSKAP NR 2 

SKRIFLESING: 1 JOH.1:1-3

TEMA: LEWE VOLUIT VIR JESUS DEUR DIE EGTE LEWE

ONS LEWE IN N TYD VAN NAMAAKSELS VAN NAELS, HARE, BLOMME, KLERE ENS. DIT IS PLAASVERVANGERS VAN  DIE EGTE EN MISLEI EN BEROOF MENSE.

·        SOMMIGE GEE NIE OM OF DIT EG IS NIE. MAAK DIT SAAK?

·        DIT IS IMMERS BAIE GOEDKOPER AS DIE EGTE.

SO GAAN DIT OOK OP GODSDIENSTIGE GEBIED. ALLES LYK GOED EN LEKKER EN WORD AANVAAR SONDER OM DIT TE TOETS. DIT  KOS NIE VEEL NIE.

·        WAT MAAK DIT SAAK IN ELK GEVAL “EK IS HAPPY”

VERLEDE WEEK HET ONS  INLEIDEND GEKYK NA – WIE, WAAROM, VIR WIE IS DIE BRIEF GESKRYF.

DIE VRAAG IS, KAN EK DEUR HIERDIE BRIEF VAN JOHANNES DIE EGTE VIND?

JA, JY KAN! KYK WAT MAAK JOHANNES SO BESONDERS EN BETROUBAAR:

·        HY WAS DIE 1STE OM JESUS TE VOLG: JOH.1:35-37

·        HY WAS DIE NAASTE AAN JESUS BY DIE LAASTE ETE JOH.13:22-25

·        HY WAS ALLEEN BY JESUS SE VERHOOR – JOH.18:15

·        HY WAS ALLEEN BY DIE KRUISIGING – JOH.19:26,27

·        HY WAS  EERSTE BY DIE GRAF EN EERSTE OM DIE OPSTANDING TE GLO JOH.20:1-8

·        HY WAS DIE EERSTE OM JESUS TE ERKEN BY SY VERSKYNING BY DIE SEE VAN TIBERIAS JOH.21:7

JOHANNES SE VERHOUDING MET JESUS VOOR EN NA DIE HEMELVAART, MAAK DAT SY GETUIENIS AANVAAR KAN WORD (HY PRAAT NIE OOR HOMSELF NIE)

VIR JOHANNES WAS DIE EGTE LEWE MET JESUS BELANGRIK, DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES MET MEKAAR EN MET JESUS WAS BELANGRIK,  EN JY KAN NIE DIE HERE DIEN EN NIE SY KINDERS LIEFHE NIE VOLGENS HOM.

ALLES HET VIR HOM OM JESUS GEDRAAI (JOH.3:30?) HY WAS OOK N DISSIPEL VAN JOHANNES DIE DOPER GEWEES.

TEMA: LEWE VOLUIT DEUR DIE EGTE LEWE

AS KINDERS  HET ONS BAIE DIE WOORDE GEHOOR  AS ONS NA STORIES GELUISTER HET “LANK LANK GELEDE……”   EN DAN VOLG DIE STORIE. EN DAN KOM DAAR  N DAG WAAR  STORIES VERBY IS EN JY FEITE SOEK.

JOHANNES BRING ONS BY DIE EGTE LEWE DEUR :1-4 IN EEN LANG SIN TE SKRYF.

1)    DIE EGTE LEWE HET IEWERS BY IEMAND BEGIN :1

WAT V DIE BEGIN AF WAS…” WATTER BEGIN IS DIT HIERDIE? DAAR IS VERSKILLENDE BEGINNE.

·        JOH. 1:1 “IN DIE BEGIN WAS DIE WOORD

DIT WAS N BEGIN WAT NIE N BEGIN WAS NIE.

·        GEN.1:1 “IN DIE BEGIN HET GOD…. “

DIE BEGIN TOE GOD ALLES GESKAPE HET – DIE MENS INGESLUIT

·        JOH. 8:44 “….VAN DIE BEGIN AF……” DIE VALSE HET OOK IEWERS BEGIN MET DIE VAL VAN DIE DUIWEL

HOOR WAT SE 1JOH.1:1 “WAT VAN DIE BEGIN AF WAS…… AANGAANDE DIE WOORD VAN DIE LEWE….”

DIT IS NIE IETS WAT N “SLIM OU” ONLANGS UITGEDINK HET NIE

DIT IS NIE BESOEDEL MET HUMANISME EN POSTMODERNISME

DIT IS NIE IETS WAT NAGEMAAK IS OM BY ONS IN TE PAS NIE

DIS DIE LEWE WAT NOG ALTYD BY DIE VADER WAS, IN CHRISTUS IS, EN AAN MENSE OPENBAAR IS NL DIE WOORD VAN DIE LEWE WAT VLEES GEWORD HET.

HULLE HET HOM GEHOOR, GESIEN, GEVOEL. DIE EGTE LEWE WAT VAN DIE BEGIN AF DAAR WAS.

2)    DIE EGTE LEWE WORD OPENBAAR :2

“…EN DIE LEWE IS GEOPENBAAR….”

THIS ONE WHO IS LIFE FROM GOD WAS SHOWN TO US,”

HIERDIE LEWE WAS BY DIE VADER EN KOM VAN DIE VADER

MATT.11:27; JOH.8:19; JOH. 10:30 ; JOH.17:24;

DIE EGTE KON NIE VERBORGE BLY NIE , WANT DIT IS “LEWE”. IETS WAT DOOD IS WORD BEGRAWE EN GAAN TOT NIET, EN DAAR IS GEEN BEWYSE DAT DIT BESTAAN HET NIE.

IETS WORD OPENBAAR AS MY GEESTELIKE OE OOPGAAN EN EK DIE EGTE ONTDEK, SOOS MET PETRUS IN MATT.16:16,17

“EK IS BLY DAT MY KENNIS VAN DIE EWIGE LEWE NIE GEBOU WORD OP SPEKULASIES, FILOSOFIE OF SELF TEOLOGIE, MAAR OP DIE ONWRIKBARE GETUIENIS VAN HULLE WAT GEHOOR, GESIEN, EN AANGERAAK HET HOM WAT VLEES GEWORD HET. DIT IS NIE NET N MOOI DROOM NIE,  MAAR N WAARHEID WAT VERSIGTIG OORDINK, OBSERVEER EN AKKURAAT WEERGEE IS.”

·        DIT IS DIE OPENBARING VAN DIE EGTE LEWE

·        DIT IS NIE N DUISTERE RAAISELAGTIGE FILOSOFIE 

·        VIR 2000 JR LANK WORD HY NOG STEEDS OPENBAAR

3)    DIE EGTE LEWE WORD ONDERVIND :3

“… ONS GESIEN…ONS GEMEENSKAP….”

JOHANNES HET GEWEET WAT GEMEENSKAP MET JESUS IS. JESUS HET IN SY NOOD IN GETSEMANE GEMEENSKAP EN GEBED VERLANG EN JOHANNES WAS DAAR OM DIT TE SIEN EN ONDERVIND.

DIE EGTE LEWE IS OM GEMEENSKAP TE ONDERVIND MET HOM WAT AAN JOU HIERDIE EGTE LEWE GESKENK HET.

·        OM TE WEET HY LEWE, EN HY LEWE IN MY

·        EK VIND HOM IN DIE EVANGELIES EN ANDER BRIEWE

·        NIE NET BYBEL LEES, KERK TOE EN RITUELE NIE, MAAR N ONDERVINDING

·        DIT IS NIE MY ONDERVINDING TYDENS EREDIENSTE, MAAR MET HOM!

DIT IS N GEESTELIKE ONDERVINDING WAT JUDAS EN DIE FARISEERS NIKS VAN GEWEET HET NIE AL HET HULLE HOM GESIEN EN GEHOOR, GODSDIENS BEOEFEN EN GEREELD SY WONDERS GESIEN.

4)    DIE EGTE LEWE WORD OORGEDRA :3

“……JULLE OOK GEMEENSKAP…..”

HULLE HET NIE HIERDIE WAARHEID AS GEHEIM BEWAAR NIE. HULLE GEMEENSKAP MET JESUS HET NIE OPGEHOU TOE HY STERF NIE, EN HET OOK NIE BY DIE DISSIPELS GESTOP NIE. SO WORD HIERDIE GEMEENSKAP VAN EEN GESLAG NA DIE ANDER OORGEDRA SOOS WAT DIE APOSTELS DIT OOK OORGEDRA HET.

VIER BEGINSELS ONDERLE HIERDIE HEERLIKE GEMEENSKAP:

a)    DIE GETUIENIS VAN DIE WOORD

b)    DIE EENHEID VAN DIE GELOWIGES

c)     DAAGLIKSE VERNUWING DEUR DIE HEILIGE GEES

d)    ONDERWERPING AAN DIE WAARHEID

DAAR IS GEMEENSKAP AS ELKEEN DIT ONTVANG EN OORDRA. SONDER DIT IS DIT NIE GEMEENSKAP. DAN IS DAAR “ KOINONIA”

5)    DIE EGTE LAAT MENS NIE ONVERANDERD :4

“….ONS… JULLE….BLYDSKAP VOLKOME…..”

SOMMIGE KOMMENTARE SE DIT MOET LEES “ONS BLYDSKAP”.

DIT VERANDER NOGAL DIE GEDAGTE. JOHANNES SE DUS DAT HULLE ALMAL SE BLYDSKAP VOLKOME SAL WEES.  

DIE WAT GEHOOR HET, DIT OORGEDRA HET EN GAAN OORDRA. WAT IS DIE NATUURLIKE REAKSIE VAN IEMAND WAT WEET DAT HY DIE EGTE LEWE HET, EN DIT DAAGLIKS ONDERVIND? BLYDSKAP!

WAT IS DIE BETEKENIS VAN HIERDIE BLYDSKAP?

·        OM NABY IEMAND TE WEES WAT JY LIEFHET. JOH.3:29

·        DIE VERWAGTING VAN IETS GROOTS – JOH.15:11

·        OM TE KAN VRA EN TE ONTVANG. JOH.16:22-24

·        DIT IS DIE VRUG VAN DIE GEES – GAL.5:22

·        DIT IS DIE BLYDSKAP WAT IN JESUS IS .JOH17:13

EGTE BLYDSKAP KAN NIE NAGEMAAK WORD NIE. DIE REDE WAAROM MENSE NIE VOLUIT KAN LEWE VIR JESUS NIE IS OMDAT HULLE NIE DIE EGTE HET NIE:

VALS HARE VAL UIT, VALS TANDE KAN NIE BILTONG KOU, VALS BLOMME RUIK NA NIKS, VALS PARTE MAAK N MOTOR N RISIKO…

SLOT

·        DIE VALSE BEGIN IEWERS NET SOOS DIE EGTE

·        DIE VALSE WORD OPENBAAR NET SOOS DIE EGTE

·        DIE VALSE HET N INVLOED NET SOOS DIE EGTE

·        DIE VALSE HET VOLGELINGE NET SOOS DIE EGTE

·        DIE VALSE HET EGTER GEEN BLYDSKAP SOOS DIE EGTE

NOU KOM DIE VRAAG NA ONS TOE.

1)    HET EK DIE EGTE?

2)    WANNEER HET EK DIT ONTVANG?

3)    IS EK DEEL VAN DIE “ONS” GEMEENSKAP

4)    KAN MY BLYDSKAP VOLKOME WEES SONDER ANDER

AMEN!

www.egkerkptaoos.co.za