DIE BRANDWAG:

ESEG.33:1-9

 

INLEIDING:

 

Daar word vertel dat ‘n blinde man in Johannesburg elke dag by die verkeerslig gestaan en wag het dat iemand hom oor die straat moes lei. Een oggend terwyl hy vir iemand gewag het om hom te lei het daar ‘n ander man gekom en hom aan die arm geneem om oor te lei. Daar was net ‘n geskreeu van bande. Toe die ambulans daar kom merk hy dat twee dood in die straat lê, met twee stawwe. Die ander man was ook blind.

 

11 Kron.16:9 “want die Here - sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is…”

 

Eseg.22:30 Sê "En ek het onder julle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sal verwoes nie, maar Ek het niemand gevind nie".

 

Die Here soek mense in hierdie geweldige laat uur, kort voor die Sy wederkoms wat bereid sal wees om alles neer te lê wat my eie be-geertes is en Hom alleen na te volg. Iemand wat bereid sal wees om te sê: Dat ek alles sal los om Hom alleen na te volg.

 

Esegiël verwys na ‘n brandwag: Sy rol was om op die stadsmure te staan, al sy vryheid weg te gee om elke oomblik aan diens en op die uitkyk te wees, vir enige vorm van ongeruimdheid.

 

Hy dra aan hom ‘n trompet of basuin waarin hy die stad moet waar-sku ingeval van gevaar.

 

‘n Persoon wat blind is sal nie kan sien om ander te waarsku nie. Hy sal ook nie ‘n ferm greep op sy wapen kan hê nie aangesien hy in onsekerheid leef. 

U sal nie as 'n blinde 'n ander blinde kan lei nie, u sal die kennis mag hê, maar die Woord sê dat die letter maak dood maar die Gees van  die Here maak lewend

 

Die Here Jesus sê immers: “’n Blinde kan nie ‘n blinde lei nie.”

 

Hoe kan ek van my geestelike blindheid onslae raak?

 

1) KWALIFIKASIES VIR 'N GEESTELIKE BRANDWAG:

 

A) HY MOET WEERGEBORE WEES.

 

Wat is wedergeboorte: Dit beteken dat daar iets vanuit die hart van die Here met u moet gebeur sodat Hy u lewe kan gee.

 

Rom.3:23 Bevestig dat almal gesondig het en dat dit ons laat ont-breek aan ‘n verhouding met die Here. Omdat ons in sonde gebore is, is ons geestelik dood.

 

Toe Adam en Eva gesondig het in die tuin van Eden het hulle nog gelewe. Hulle was uit die tuin verdryf maar hulle kon nog sien en praat, hulle was nie dood nie. Tog lees ons dat Efe.2:1+2 sê dat u en ek dood is in ons sonde en ongeregtighede.

 

Ek leef onder ‘n wolk en wat ek ookal probeer doen, ek kan nie vanuit hierdie wolk uitkom nie.

 

Efe.1:4 bevestig die Here dat Hy ons geskape het reeds voor die wêreld se bestaan met die doel dat ons skoon en heilig moet leef. Die duiwel het alles kom verdraai en vertel vir ons dat ons ons eie ding kan doen en tog hemel toe gaan.

 

Daarom dat die Here Sy Seun na die aarde toe gestuur het om vir u en my die sonde op Hom te neem, sodat u en ek vry kan kom van sonde.

 

Hy het met Sy bloed betaal.

 

Bobejane sal die brandwag doodmaak as hy sy trop in die skande gesteek het terwyl hy op diens was. As u die waarheid ken en ander nie waarsku nie, sal daar eendag in die ewigheid vingers na u gewys word omdat u nie siele dringend gewaarsku het aangaande die ewig-heid nie.

 

HY MOET DIE TEKENS VAN DIE TYE KAN WAARNEEM.

 

LUISTER NA DIE STEM VAN DIE HERE, DAAROM IN

NOUE KONTAK MET DIE HERE LEEF.

 

BETEKEN TYD IN GEBED, EN BYBELSTUDIE.

 

TONAMIE WATERVLOED:

 

Job waarsku ons dat die Here deur allerhande maniere tot u en my spreek om ons tot die Here te keer. Is dit deur gesigte of drome.

 

Tonamie is die vinger van God om u en my drigend te waarsku dat die einde naby is, maar om u en my die geleentheid te gee om ons lewens met die Lewende God reg te maak. Is u gereed om die Here te ontmoet.

 

Wat wil die Here vir u en my sê: Terwyl duisende om ons sterf en die ewigheid ingeslinger word, is daar soveel van hulle wat die ewig-heid ingaan sonder God en sonder hoop.

 

HY MOET ‘N PASSIE VIR SIELE Hê:

 

‘n Prediker het eens gesien hoedat menigde siele by ‘n groot water-val afstort, onstelt oor die droom wat Hy gehad het wou hy weet wat dit beteken. Op die wal van die afgrond staan die prediker en probeer soveel as moontlik gryp wat gillend die afgrond afstort.

 

Die verdiudeliking was eenvoudig. Daar is soveel wat verlore gaan sonder God en hoop, en daar is so min wat probeer keer. Wil u nie u lewe regmaak sodat u ook een van die kan wees wat die menigdes sal keer om van die afgrond af te tuimel. Matt.7:13-14 Sê dat daar min is wat die ewige lewe sal ingaan omdat die pad wyd is en daar min is wat deur die nou poort sal ingaan.

 

Iemand wat ernstig is oor sy wandel met die Here sal ook ‘n salwing op sy lewe ervaar. As ek nie gered is nie, en andere sou wou waarsku sal dit soos ‘n dooie wees wat vir die dooies preek. My lewe moet ooreenstem met my lippe. Dit help nie ek weet baie dinge maar ek leef dit nie uit nie. O, dat ek die Here sal vra vir ‘n salwing op my lewe.

 

DIE WAGTER SE BASUIN MOET DUIDELIK BLAAS.

1 KOR. 14:8

 

" Want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog?"

 

DIE WERK VAN ‘N BRANDWAG:

 

Word vertel toe die Here Jesus by die hemelpoorte kom en die engele vra of Sy werk afgehandel is het Hy gesê: Ja.

 

Hy het hulle daarop gewys dat die werk aan 11 dissipels toevertrou was. Hulle vra toe en as hulle misluk, dan het My plan misluk.

 

1) Hy moet die dringendheid van die tyd besef.

 

2) Moet die dringendheid van Sy wederkoms aan ander bevestig.

Weet dat

 

3) Moet die mense van ‘n komende oordeel waarsku.

 

4) Moet mense laat verstaan dat daar ‘n ewige verdoemenis is.

Waarskuwings in liefde wees.

 

‘n Trompet dui op my getuienis. As ‘n trompet ‘n gat in het kan dit nie suiwer klank gee nie, moet seker maak dat my lewe reg is.

 

COMPASSION FOR THE LOST:

 

Sudden, before my inward, open vision,

Millions of faces crowded up to view-

Sad eyes that said, “For us is no provision,

Give us your Saviour, too.”

 

Sorrowful women’s faces, hungry, yearing,

Wild with despair, or dark with sin and dread,

Worn with long weeping for the unreturning,

Hopeless, uncomforted.

 

“Give us,” they cry, “your cup of consolation,

Never our outstretched hands is passed;

We long for the Desire of every nation,

And, oh, we die so fast.

 

“Does He not love us, too, this gracious Master?

‘This from your hand alone we can receive

The bounty of His grace; oh, send it faster

That we may take and live.”

 

“Master,” I said, as from a dream awaking,

“Is this the service Thou dost show to me?

Dost Thou to me entrust Thy Bread for breaking

To those who cry for Thee?

 

“Dear heart of love, cans’t Thou forgive the blindness

That let Thy child sit selfish and at ease

By the full table of Thy lovingkindness,

And take no thought for these?

“As Thou hast loved me let me love, returning

To those dark souls the grace Thou givest me;

And, oh to me impart Thy deathless yearning,

To draw the lost to Thee.”

 

-Author Unknown

 

Daar word vertel van 'n beeldskone meisie wat gekroon was as jool-koningin in haar eerste jaar, op Universiteit, waarop die ouers uiters trots was. Die aand na die funksie was sy in 'n ernstige onge-luk en by die hospitaal gekom het die dogter aan haar ouers gesê. Mammie het my geleer om die sjampanje glasie reg te hou, om my self reg te gremeer, maar mammie het my nooit geleer hoe ek moet sterwe nie.

 

B) DIE WAGTER MOET 'N PASSIE VIR SIELE Hê.

 

Daar is n paar eienskappe wat my verhinder om 'n passie vir siele te hê:  Ek noem vir u op:

 

1) Gevoelens:

 

Bitterheid: Matt.6:14-15

 

Skuldgevoelens: O u weet van daardie voortdurende oordeel wat soos 'n swaard oor u kop hang omdat u met sonde gespeel het en 'n huwelik opgebreek het. U voel ook bv. dat u misluk het in u opvoe-ding van u kind of in die huwelik of selfs deur 'n besigheid wat u verloor het. Nou ry hierdie saak u en het nie vrymoedigheid voor die Here nie.

 

Onreinheid:  Hoeveel van ons jongmense leef nie sekuele losban-digheid nie, maar sing Sondag "Grote God aan u die eer" nie, u laster deur u lippe en die wêreld sien dit terwyl u getuig dat jy gered is.

 

Absolute eerlikheid: Annanias en Safira was gedeeltelik eerlik om meer as die gewone te wou gee vir die werk van die Here, maar geld terug te hou wat aan Sy eer en werk toekom, toe hulle dink dat hulle sal leef. Sterf hulle in die teenwoordigheid van die Here.

 

In Daniël 1:8 lees ons dat Daniël hom voorgeneem het om hom nie te verontreing met die spyse van die koning nie, en die word beteken om deursigtelik of deuskynend eerlik te wees. Hou u een of ander iets terug, dan sal die Here Sy seëning van u terughou.

 

2) DIE WAGTER KAN VLEESLIKHEID NIE BEKOSTIG

     NIE:   Jak.4:4

 

2) Wêreldgesindheid: O ons is so behep met die rugby en ek vind my versadiging in die sport en die vuil TV. programme maar Sondag bid ek en vra dat die Heer met my moet praat en ek kan nie verstaan dat ek geestelik nie groei nie. Mnr. Mev. u is vleeslik en die Heer sal u nooit kan gebruik nie.

 

U moet van harte breek met u leefwyse en u tafel wyntjies en u vleeslike wêrelds gesindheid.

 

Wat van u klerekas mevrou: Ons het mos nou deesdae die broek-rompe een van die grootse vloeke wat Christendom nog getref het. ONS SLUIT NOU OP SO 'N MOOI MANIER KOMPROMIE MET DIE WêRELD EN die wêreld dryf met u die spot omdat die Here vir ons sê sonder jou af van die wêreld en hou geen gemeenskap met die duisternis nie.

 

Dit is net soos daardie vlermuis wat darem ‘n voel wil wees maar ook 'n muis wil wees. As u vir my sê dat u nie met u rok by daardie plek kan werk nie, dan hoort u as vrou nie daar nie. Ons laat ook die dogterjies broeke dra en as hulle ouer is moet hulle skielik rokke dra, weet u ons verwar ons kinders omdat ons nie een standaard handhaaf nie.

 

Wanneer hulle groter word is ons geskok om die rebelsheid in hulle op te merk. O, u as ouer het daardie onstabiliteit aan hulle voorge-hou. U sal moet gaan rekenskap gee voor die Here. Deut.22:5

 

Wat van die sitkamer: In plaas daarvan dat ons op die sitkamer mat trane stort oor ons land se toestand lê die vertrek vol van sigaret stompies wat stink van die duiwel wat heerskappy voer in die huis.

 

3) 'n Gebrekkige toewyding en Heiligmaking:

 

 'n Toegewyde kommunis het aan sy verloofde die volgende brief geskrywe om sy verlowing te breek. Ek haal aan:

 

"There is one thing about which I am dead earnest and that is the Communist cause. It is my life, my wife, my business, my religion, my hobby, my sweetheart, my mistress, my bread, and meat. I work at it in the daytime and dream of it in the night. Therefore I can not carry on a friendship, a love affair, or even a coversation without relating to this force which both guides and drives my life. I have already been in jail because of my ideas and if necessary I am ready to go before a firing squad."

 

U weet ons sal graag na die Sondag diens kom maar nie moeite doen om op die dag van die Here die Woord te neem en hom te bestudeer nie.   O, ons is so laks, ons verwag dat ander ons moet voer maar self wil ek nie moeite doen en tyd opoffer om my met die Woord van die Here te versadig nie.

 

'n Rein en heilige lewe vervul met die liefde van die Heilige Gees is die kragtigste wapen wat die Christen het.

 

Deel van gebrekkige toewyding is prioriteite. As u eerlik na u lewe moet kyk, sal u sê dat u lewe absoluut toegewyd is. Is u prioriteite in lyn met die Woord van die Here. Week na week maak ons melding van die tye van gebed, ons nooi u en wil dat u moet deel aan die heerlike seen van gebed, maar u ag dit nie die moeite werd om vir ander te kom intree in gebed nie. Het u siele lief. Daar is die redenasie dat ek by myself vir siele kan bid. Die Here Jesus sê: Waar twee of drie in My Naam vergader, daar is Ek hulle midde, een van die ander Evanglies sê: Daar gebied Ek my seëninge. Kom, tog en lê die lanksheid af en deel in die heerlike antwoorde op gebed.

 

4) Versoekings

 

Versoekings is daar sê Jak.1:2-5 om my geestelik sterk te maak. 1 Kor.10:13 sê die Here dat Hy nie sal toelaat dat ek bo my kragte versoek sal word nie.  Soms verwar die Christen versoeking met sonde en kry dan nie oorwinning in hulle geestelike lewe nie.

 

5) Vervolging.

 

Elke kind van God wat waarlik deur die Gees van God wederbaar word is in 'n oorlogstryd gewikkel. U moet nie glo dat u 'n lewe van maanskyn en rose sal smaak nie. Die Woord van die Here se in 11 Tim.3:12 "Wie godvrugtig wil leef sal vervolg word".

 

C) DIE WAGTER MOET DIE SALWING

VAN DIE HEILIGE GEES OP U LEWE  Hê.

 

Dit is alleen moontlik indien ek rein en heilig en stiptelik die stem van die Here gehoorsaam.

 

D) DIE WAGTER MOET OP SY HOEDE WEES.

 

Een nalatige optrede van die wagter wat op die muur die waak moet hou kan sy hele mag in gevaar stel. Hy moet oplettend wees vir enige vorm van abnormaliteite wat plaasvind bv. koudheid in u geestelike lewe.  Hy moet bereid kan wees om in liefde te vermaan, en om selfs as hy 'n broer sien struikel in die geloof deur te bid, en saam met  hom die las te dra.

 

E) HY MOET KAN LUISTER.

Dit beteken dat hy baie tyd in sy binnekamer moet spandeer om die stem van die Here te kan hoor en fyn ingestel wees om die lustige aanslae van die siele vyand te kan gewaar. Daarom Efe 6:10 eers die binnekamer kragtig in die Here dan die wapenrusting aan te trek.

 

11) WAT IS DIE WERK VAN DIE WAGTER.

 

1) HY MOET DRINGEND KAN WAARSKU:

 

A) Die Bybel leer ons dat die toorn van die Here op die rus wat on-gered is. U moet weet dat die oordeel kom en dat u dan nooit weer 'n kans sal kan hê om u saak met die Here te skik nie. U moet nie dwaal nie, deur te dink dat u u sonde kan aankleef terwyl u praat van een of ander ondervinding en tog voor die Here te lig bevind mag wees nie.

 

   "Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God".

 

2) HY MOET DIE ERNS VAN DIE

 SAAK ALTYD VOOR Oë HOU.

 

Die wagter moet nie net op 'n Sondag iets vir die Here wil doen nie, u moet op u hoede wees om altyd die doding van die Here op u hart te dra sodat die gestalte van Christus in ander geopenbaar kan word, m.a.w. u moet bereid wees om te sterwe aan u begeerlikheid, ek wil eers bietjie spreekwoordelike ouderlings baadjie uittrek voor ek weer die gesindheid van die Here sal openbaar.

 

3) DIE WAGTER MOET ALTYD SY WAPEN BY

HOM Hê EN  GEREED WEES VIR DIE GEVEG.

 

U moet tyd neem om die Woord te memoriseer en dit u deel te maak. Die Woord van die Here keer nooit ledig terug nie. Die Woord van die Here is 'n tweesnydende swaard wat aan die eenkant uitsny dit wat nie pas nie, en aan die anderkant insny om te heel. 11 Kor.10:4: Sê: "ons wapens is kragtig in die Here om vestings neer te werp".

 

Ken u u Bybel. Lees u dit so dan en wan net om die gewete te sus.

U sal nooit iets vir die Here beteken as u op hierdie trant sal aangaan nie.

 

4) DIE WAGTER SE BASUIN MOET SKOON WEES :

 

U sal moet seker maak dat u basuin skoon is. Die basuin is u  getuie-nis. As u in u lewe nie onberispelik is en bereid is uit te staan vir die Here nie, sal met u gebeur wat met Lot gebeur het in Gen 19:14 Toe hy sy skoonseuns waarsku dat hulle moes vlug sê die Bybel hy was soos een wat gekskeer. Sy basuin was nie meer skoon nie.

 

Eer die mense u omdat u met die Here wandel, of dryf hulle die spot met u goedkoop soort godsdiens. U lag en gesels saam met die onge-redde oor hulle vuil grappe. Hulle het vir u geen respek nie. Is u ba-suin skoon. Hulle bespreek een kind van die Here teenoor andere en breek iemand se karakter af, laat ons versigtig wandel.

 

Henog het getuie ontvang dat hy 300jr met die Here gewandel het. Dit was in die O.T. hoeveel te meer nie u wat in die N.T tyd leef nie. Ons het geen verskoning nie, as ons heelhartig breek met ons vlees-likheid sal ons 'n waardige brandwag vir die Here wees wat die waak kan hou oor die volk en selfs die gekiedenis se gety kan laat draai.

 

Waar staan u in die lig van die ernstige tyd waarin ons lewe. Vreeslik sal die verwyt wees van vingers wat u sal konfronteer met die woor-de dat u hulle moes waarsku en die lewe van hulle onthou het. Sal u so liefdeloos wil wees om selfsugtig en selfs met die subtielste ver-skonings ookal voort te gaan i.p.v. om u lewe op die altaar te plaas dat die Here u kan gebruik. Laat Hom net toe.  

 

*********************