Gerrie Ploos van Amstel

1376082692

Ds Gerrie Ploos van Amstel Gebore in Witbank. Weergebore 12 Julie 1976. Getroud met Rika(Grove). Het twee getroude kinders ‘n dogter en ‘n seun. Naskool het ek as elekstrisiën gekwalifiseer by YSKOR Pretoria. Het gestudeer by Glenvar Bybelkolege en Seminarie van die EG Kerk. Bedien die volgende gemeentes: Potgietersrus, Phalaborwa, Boksburg en is tans in Vryheid Kwazulu Natal

.

Klank

Preke

Openbring Die regterstoel Bemoediging Gerrie Ploos van Amstel 2499
Openbaring 20 Die wittroon oordeel Gerrie Ploos van Amstel. 2636
Open 20 Die duisendjarige vrederyk Gerrie Ploos van Amstel. 2494
Die Hemel Gerrie Ploos van Amstel. 2552
Openb 1 Sewe Briewe uit d hart v God Gerrie Ploos van Amstel 2368
Die goue kandelaar Gerrie Ploos van Amstel. 2682
Tekens v d Tyd Gerrie Ploos van Amstel. 2579
Openb 2 Efese gemeente met verlore liefde Gerrie Ploos van Amstel 2669
Die tafel met die toonbrode Gerrie Ploos van Amstel 2948
Die reukaltaar Gerrie Ploos van Amstel. 4341
Openb 2 Smirna die vervolgde kerk Gerrie Ploos van Amstel 2586
Openb 2 Pergamus Kompromie Gerrie Ploos van Amstel. 2757
Die voorhangsels Gerrie Ploos van Amstel 2759
Ds Gerrie Pva Thiatire Die Afvallige Kerk. Gerrie Ploos van Amstel 4890
Die ark en die allerheiligste Gerrie Ploos van Amstel 4439
Openbaring 3 Sardis die dooie kerk Gerrie Ploos van Amstel 2747
Openb 3 Brief ann Filadelfia Gerrie Ploos van Amstel. 2399
Openb 3 Brief ann Filadelfia Gerrie Ploos van Amstel. 2414
Aanslag op die Bybel van Buite Gerrie Ploos van Amstel 2648
Abigail verstandige bruid Gerrie Ploos van Amstel. 2647