Gerrie Ploos van Amstel

1376082692

Ds Gerrie Ploos van Amstel Gebore in Witbank. Weergebore 12 Julie 1976. Getroud met Rika(Grove). Het twee getroude kinders ‘n dogter en ‘n seun. Naskool het ek as elekstrisiën gekwalifiseer by YSKOR Pretoria. Het gestudeer by Glenvar Bybelkolege en Seminarie van die EG Kerk. Bedien die volgende gemeentes: Potgietersrus, Phalaborwa, Boksburg en is tans in Vryheid Kwazulu Natal

.

Klank

Preke

Openbring Die regterstoel Bemoediging Gerrie Ploos van Amstel 2112
Openbaring 20 Die wittroon oordeel Gerrie Ploos van Amstel. 2238
Open 20 Die duisendjarige vrederyk Gerrie Ploos van Amstel. 2110
Die Hemel Gerrie Ploos van Amstel. 2206
Openb 1 Sewe Briewe uit d hart v God Gerrie Ploos van Amstel 2007
Die goue kandelaar Gerrie Ploos van Amstel. 2311
Tekens v d Tyd Gerrie Ploos van Amstel. 2209
Openb 2 Efese gemeente met verlore liefde Gerrie Ploos van Amstel 2311
Die tafel met die toonbrode Gerrie Ploos van Amstel 2562
Die reukaltaar Gerrie Ploos van Amstel. 3793
Openb 2 Smirna die vervolgde kerk Gerrie Ploos van Amstel 2183
Openb 2 Pergamus Kompromie Gerrie Ploos van Amstel. 2394
Die voorhangsels Gerrie Ploos van Amstel 2387
Ds Gerrie Pva Thiatire Die Afvallige Kerk. Gerrie Ploos van Amstel 4316
Die ark en die allerheiligste Gerrie Ploos van Amstel 3879
Openbaring 3 Sardis die dooie kerk Gerrie Ploos van Amstel 2377
Openb 3 Brief ann Filadelfia Gerrie Ploos van Amstel. 2031
Openb 3 Brief ann Filadelfia Gerrie Ploos van Amstel. 2050
Aanslag op die Bybel van Buite Gerrie Ploos van Amstel 2273
Abigail verstandige bruid Gerrie Ploos van Amstel. 2271