Gerrie Ploos van Amstel

1376082692

Ds Gerrie Ploos van Amstel Gebore in Witbank. Weergebore 12 Julie 1976. Getroud met Rika(Grove). Het twee getroude kinders ‘n dogter en ‘n seun. Naskool het ek as elekstrisiën gekwalifiseer by YSKOR Pretoria. Het gestudeer by Glenvar Bybelkolege en Seminarie van die EG Kerk. Bedien die volgende gemeentes: Potgietersrus, Phalaborwa, Boksburg en is tans in Vryheid Kwazulu Natal

.

Klank

Preke

Openbring Die regterstoel Bemoediging Gerrie Ploos van Amstel 2290
Openbaring 20 Die wittroon oordeel Gerrie Ploos van Amstel. 2429
Open 20 Die duisendjarige vrederyk Gerrie Ploos van Amstel. 2287
Die Hemel Gerrie Ploos van Amstel. 2369
Openb 1 Sewe Briewe uit d hart v God Gerrie Ploos van Amstel 2172
Die goue kandelaar Gerrie Ploos van Amstel. 2489
Tekens v d Tyd Gerrie Ploos van Amstel. 2378
Openb 2 Efese gemeente met verlore liefde Gerrie Ploos van Amstel 2488
Die tafel met die toonbrode Gerrie Ploos van Amstel 2743
Die reukaltaar Gerrie Ploos van Amstel. 4038
Openb 2 Smirna die vervolgde kerk Gerrie Ploos van Amstel 2378
Openb 2 Pergamus Kompromie Gerrie Ploos van Amstel. 2564
Die voorhangsels Gerrie Ploos van Amstel 2558
Ds Gerrie Pva Thiatire Die Afvallige Kerk. Gerrie Ploos van Amstel 4582
Die ark en die allerheiligste Gerrie Ploos van Amstel 4113
Openbaring 3 Sardis die dooie kerk Gerrie Ploos van Amstel 2552
Openb 3 Brief ann Filadelfia Gerrie Ploos van Amstel. 2187
Openb 3 Brief ann Filadelfia Gerrie Ploos van Amstel. 2214
Aanslag op die Bybel van Buite Gerrie Ploos van Amstel 2452
Abigail verstandige bruid Gerrie Ploos van Amstel. 2448