Egkerk

Soek Klank Preke EG Kerk


Search Advance

Gerrie Ploos van Amstel

1376082692

Ds Gerrie Ploos van Amstel Gebore in Witbank. Weergebore 12 Julie 1976. Getroud met Rika(Grove). Het twee getroude kinders ‘n dogter en ‘n seun. Naskool het ek as elekstrisiën gekwalifiseer by YSKOR Pretoria. Het gestudeer by Glenvar Bybelkolege en Seminarie van die EG Kerk. Bedien die volgende gemeentes: Potgietersrus, Phalaborwa, Boksburg en is tans in Vryheid Kwazulu Natal

.

Klank

Preke

Openb 1 Inleiding tot die Boek Gerrie Ploos van Amstel. 3189
Jesus in die tabernakel Gerrie Ploos van Amstel. 3136
Openbaring 3 Laodicea Gerrie Ploos van Amstel 3169
1Thess 4 Die wegraping Openbaring Gerrie Ploos van Amstel 4590
Openbaring 22 Bema Of regterstoel Gerrie Ploos van Amstel 3290
Openb 6 Die GV Gerrie Ploos van Amstel 3042
Open 8 Blaas v 6 basuine Gerrie Ploos van Amstel 3121
Openb 10 Middel v d GV # 15 Gerrie Ploos van Amstel. 3174
Openb 11 die 2 getuies Gerrie Ploos van Amstel 3087
Openb 12 die 4 akteurs Gerrie Ploos van Amstel. 3020
Openb 12 Die Rooi draak Gerrie Ploos van Amstel. 3191
Openb 13 Die dier uit die aarde Gerrie Ploos van Amste 3175
Openb 1 Wat Joh gesien het Gerrie Ploos van Amstel. 3154
Die Koperaltaar Gerrie Ploos van Amstel 3191
Openb 14 die 144000 Gerrie Ploos van Amstel. 3104
Openb 14 v 6 Die 3 engel boodskapper Gerrie Ploos van Amstel. 3034
Openbaring 14 Jesus regeer en kom oordeel Gerrie Ploos van Amstel 3371
Openb 16 Die slag van Armageddon Gerrie Ploos van Amstel. 3277
Openbaring 17 die slegte vrou Gerrie Ploos van Amstel. 3263
Openb 19 Die Bruilof v d Lam Gerrie Ploos van Amstel 3170