Egkerk

Soek Klank Preke EG Kerk


Search Advance

Gerrie Ploos van Amstel

1376082692

Ds Gerrie Ploos van Amstel Gebore in Witbank. Weergebore 12 Julie 1976. Getroud met Rika(Grove). Het twee getroude kinders ‘n dogter en ‘n seun. Naskool het ek as elekstrisiën gekwalifiseer by YSKOR Pretoria. Het gestudeer by Glenvar Bybelkolege en Seminarie van die EG Kerk. Bedien die volgende gemeentes: Potgietersrus, Phalaborwa, Boksburg en is tans in Vryheid Kwazulu Natal

.

Klank

Preke

Openb 1 Inleiding tot die Boek Gerrie Ploos van Amstel. 3761
Jesus in die tabernakel Gerrie Ploos van Amstel. 3723
Openbaring 3 Laodicea Gerrie Ploos van Amstel 3767
1Thess 4 Die wegraping Openbaring Gerrie Ploos van Amstel 5290
Openbaring 22 Bema Of regterstoel Gerrie Ploos van Amstel 3902
Openb 6 Die GV Gerrie Ploos van Amstel 3597
Open 8 Blaas v 6 basuine Gerrie Ploos van Amstel 3659
Openb 10 Middel v d GV # 15 Gerrie Ploos van Amstel. 3747
Openb 11 die 2 getuies Gerrie Ploos van Amstel 3620
Openb 12 die 4 akteurs Gerrie Ploos van Amstel. 3561
Openb 12 Die Rooi draak Gerrie Ploos van Amstel. 3789
Openb 13 Die dier uit die aarde Gerrie Ploos van Amste 3726
Openb 1 Wat Joh gesien het Gerrie Ploos van Amstel. 3722
Die Koperaltaar Gerrie Ploos van Amstel 3746
Openb 14 die 144000 Gerrie Ploos van Amstel. 3685
Openb 14 v 6 Die 3 engel boodskapper Gerrie Ploos van Amstel. 3583
Openbaring 14 Jesus regeer en kom oordeel Gerrie Ploos van Amstel 3944
Openb 16 Die slag van Armageddon Gerrie Ploos van Amstel. 3838
Openbaring 17 die slegte vrou Gerrie Ploos van Amstel. 3864
Openb 19 Die Bruilof v d Lam Gerrie Ploos van Amstel 3743