Egkerk

Soek Klank Preke EG Kerk


Search Advance

Gerrie Ploos van Amstel

1376082692

Ds Gerrie Ploos van Amstel Gebore in Witbank. Weergebore 12 Julie 1976. Getroud met Rika(Grove). Het twee getroude kinders ‘n dogter en ‘n seun. Naskool het ek as elekstrisiën gekwalifiseer by YSKOR Pretoria. Het gestudeer by Glenvar Bybelkolege en Seminarie van die EG Kerk. Bedien die volgende gemeentes: Potgietersrus, Phalaborwa, Boksburg en is tans in Vryheid Kwazulu Natal

.

Klank

Preke

Openb 1 Inleiding tot die Boek Gerrie Ploos van Amstel. 3491
Jesus in die tabernakel Gerrie Ploos van Amstel. 3446
Openbaring 3 Laodicea Gerrie Ploos van Amstel 3481
1Thess 4 Die wegraping Openbaring Gerrie Ploos van Amstel 4961
Openbaring 22 Bema Of regterstoel Gerrie Ploos van Amstel 3610
Openb 6 Die GV Gerrie Ploos van Amstel 3338
Open 8 Blaas v 6 basuine Gerrie Ploos van Amstel 3408
Openb 10 Middel v d GV # 15 Gerrie Ploos van Amstel. 3482
Openb 11 die 2 getuies Gerrie Ploos van Amstel 3368
Openb 12 die 4 akteurs Gerrie Ploos van Amstel. 3299
Openb 12 Die Rooi draak Gerrie Ploos van Amstel. 3504
Openb 13 Die dier uit die aarde Gerrie Ploos van Amste 3468
Openb 1 Wat Joh gesien het Gerrie Ploos van Amstel. 3457
Die Koperaltaar Gerrie Ploos van Amstel 3484
Openb 14 die 144000 Gerrie Ploos van Amstel. 3412
Openb 14 v 6 Die 3 engel boodskapper Gerrie Ploos van Amstel. 3335
Openbaring 14 Jesus regeer en kom oordeel Gerrie Ploos van Amstel 3674
Openb 16 Die slag van Armageddon Gerrie Ploos van Amstel. 3593
Openbaring 17 die slegte vrou Gerrie Ploos van Amstel. 3575
Openb 19 Die Bruilof v d Lam Gerrie Ploos van Amstel 3476