Egkerk

Soek Klank Preke EG Kerk


Search Advance

Rudi Beukes

1427298503

Rudi Beukes Preke - Die preke van Rudi Beukes is beskikbaar vir u gestelike opbouing. As u na sy preke wil luister is dit beskikbaar op ons web adress gebedsklub.net . Ander preke deur Ian Coetzee is ook beskikbaar. Ons het 'n hele aantal ander sprekers wie se preke ook na geluister kan word. Ons nooi U uit om elke preek te benuutig. Dit is vryliks verkrygbaar en sal u grootliks seen. Ons is versigtig om net die predikers te gebruik wie se preke Bybels en suiwer is.

.

Klank

Preke